CALDERES DE BIOMASSA

Empresa col·laboradora amb ISVED, http://www.isved.com, en la distribució i instalacion de les calderes de pellets ÖkoFEN i Easypell a Menorca. Les calderes de llenya de gasificació i flama invertida Bigues, les calderes policombustibles Heizomat, les estufes de pellets i llenya Animo.

Algunes de les instal·lacions realitzades a Menorca el 2019

  • CALDERES DE BIOMASSA

  • CALDERES DE BIOMASSA

  • CALDERES DE BIOMASSA

  • CALDERES DE BIOMASSA